medilink

MediLink

MediLink Software AS er et programvareselskap som er spesialisert innen utvikling, leveranse og drift av MediLink EDI-løsning.
Hovedmarkedet er helsesektoren i Norge hvor MediLink benyttes av et stort antall legekontor, spesialister, bandagister, laboratorier og røntgensentre. MediLink Software AS ble etablert i 1998 og er lokalisert på Kongsberg. Selskapet har lang erfaring og høy kompetanse innen EDI i helsevesenet.

MediLink EDI-løsning:
• Støtter nasjonale og internasjonale standarder for elektronisk datautveksling.
• Håndterer alle meldingstyper som er i bruk i Helse-Norge med nødvendig innpakking og sikkerhet inkludert full bruk av ebXML.
• Funksjonalitet for PKI med bruk av digitale sertifikat for kryptering og signatur.
• Direkte støtte for bruk av Smartkort med personlig sertifikat.
• Håndterer ebXML med bruk av CPP/CPA såvel som CPA-løs ebXML.
• Funksjonalitet for synkron ebXML som benyttes mot NAV/HELFO.
• Funksjonalitet for webservices WS-sec m/PKI som benyttes i eResept.
• Integrasjon mot fagsystem via API eller filgrensesnitt.
• Konfigurasjon, vedlikehold og support utføres av MediLink Software via fjernaksess over helsenett.
• MediLink gir brukerne god kontroll med virksomhetens meldingsflyt.

Kontaktinformasjon:
MediLink Software
Kongensgt 12, 3611 Kongsberg
Telefon: 31 30 91 60
Telefaks: 32 76 87 87
E-post