Hove Medical Systems og MediLink Software har felles krav til maskinvare for installasjon og drift av hhv System X og MediLink. Vi gjør oppmerksom på at krav i henhold til ‘Forskrift om pasientjournal’ er den enkeltes journaleiers ansvar, herunder forsvarlig backup.

Server, PC-er, skjermer, skrivere og nettverk skal være installert av en profesjonell og kyndig aktør og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger fra Datatilsynet/NHN.

Maskinvarekravene fra Hove Medical Systems og MediLink Software har til hensikt å sikre stabil og god ytelse. Eksisterende maskinvare med svakere spesifikasjoner enn det som er oppgitt nedenfor, vil kunne fungere med System X i en periode. Men ved driftsproblemer der problemene skyldes underdimensjonert, foreldet eller feil konfigurert maskinvare, kan Hove Medical Systems eller MediLink Software, kreve at maskinvaren oppgraderes til gjeldende maskinvarekrav.

Server

Minimum
CPU/prosessor2.4 GHz, 4 kjerner (nyere generasjons CPU)
RAM/arbeidsminne16 GB +
Harddisk250 GB + SAS/SSD 10.000 RPM m/64 MB caching controller. RAID 1
OperativsystemWindows 2008 R2 Server eller nyere

Virtuell server

Minimum
CPU/PROSESSOR2.4 GHz, 4 kjerner (nyere generasjons CPU)
RAM/ARBEIDSMINNE16 GB +
HARDDISK150 GB + skal ikke være satt opp med Thin-Provisioning/
OPERATIVSYSTEMWindows 2008 R2 Server eller nyere
 • For nye kunder leveres System X med full versjon av InterBase SQL-Database (64-bit) inkludert i prisen for System X. Senere oppgraderinger av databasemotor (InterBase) er ikke dekket av vedlikeholdsavtalen.

  Kravene er beregnet for mindre enn 10 klienter innenfor ett miljø. For større miljøer (>10) må driftsløsning skaleres etter behov.

  Krav:

  • Serveren skal være satt opp med domene og brukere. Klienter og brukere skal ha nødvendige rettigheter i domenet til å kunne arbeide mot System X-databasen på serveren.
  • Det skal være en velfungerende DNS-server i nettverket. Ved tilkobling mot helsenett forutsettes det også tilgang til Helsenettets DNS-servere for både server og klienter.
  • HD-skjerm og tastatur til serveren.
  • Server skal være satt opp med norsk tegnsett og dato- og tidsformat (dd.mm.yyyy/HH:MM/414).
  • Minimum .NET 4.6.1
  • Gigabits nettverk
  • Server skal ikke benyttes som arbeidsstasjon!
  • Database skal plasseres på egen fysisk disk og partisjon. Spesifikasjon gjelder drift av MediLink og System X. System X ønsker 5x databasestørrelse i ledig kapasitet på disk for nødvendig vedlikehold.
  • Ved multiple installasjoner av System X, MediLink, annen programvare, database-servere m.m. som skal driftes i tillegg på samme server, må maskinvare skaleres for å opprettholde optimal ytelse.
  • Brukerkontokontroll skal være avslått.
  • Windows brannmur skal være riktig konfigurert med åpninger for System X og MediLink.
  • Antivirusprogram skal unntas for all skanning av System X og MediLink sine mapper på server og klienter. I tillegg skal skanning av POP3/SMTP mot *.edi.nhn.no være avslått på server og på klienter.
  • Citrix: Vi stiller krav om at det ikke kjøres «published application», men «published desktop». Det skal være lese- og skriverettigheter til System X og MediLink sine mapper.

  Anbefalinger:

  • UPS er sterkt anbefalt (opprettholder strøm på server ved strømbrudd og forlenger serverens levetid).
  • Det må tas høyde for oppgraderinger over tid, blant annet pga. økende meldingsvolum, datamengde og ny teknologi som tas i bruk.
  • Delte skrivere bør fortrinnsvis være nettverksskrivere. System X skriver til både laser- og matrise/nåleskrivere (avhenger av operativsystem). Benyttes fortrykte skjemaer og resepter, må laserskrivere ha frontmater som kan ta et og et ark og ha støtte for utskrift på A6-blanketter (hvit resept). Ved ASP/online-løsning må laserskriverne også ha støtte for PCL.
  • Ved større kontorer anbefales separate servere for MediLink og System X.

   

  NB! Benyttes ASP/online-løsning med ekstern server og drift, vil det i utgangspunktet være denne leverandørens krav til maskinvare som vil gjelde. Disse kan avvike fra maskinvarekravene ovenfor. Benyttes en ASP-leverandør som tidligere ikke har driftet System X og/eller MediLink på sine servere, skal krav til maskinvare avklares mellom den aktuelle leverandøren, MediLink Software og Hove Medical Systems.

Klient (arbeidsstasjon)

Anbefalt
CPU/prosessor2.4 GHz, 4 kjerner (nyere generasjons CPU)
RAM/arbeidsminne8 GB +
Harddisk100 GB SSD
Operativsystem64-bit (se krav under)

Krav:

 • Alle arbeidsstasjoner og brukere skal være innmeldt i samme domene som serveren.
 • Windows 7 SP1 Professional eller nyere
 • Brukere skal ha skrive- og leserettigheter på Temp-mappe, samt System X og MediLink sine mapper.
 • Brukere skal ha full tilgang til relevante System X og MediLink mapper.
 • Klienter skal være satt opp med norsk tegnsett og dato- og tidsformat (dd.mm.yyyy/HH:MM/414).
 • Server skal ikke benyttes som arbeidsstasjon.
 • Brukerkontokontroll skal være avslått.
 • Windows brannmur skal være konfigurert med nødvendige åpninger for System X og MediLink.
 • Antivirusprogram skal unntas for all skanning av System X og MediLink sine mapper på server og klienter. I tillegg skal skanning av POP3/SMTP mot *.edi.nhn.no være avslått på server og på klienter.
 • Det kreves minimum Full HD-skjerm på klienter.
 • COM-port for utstyr som krever serieport (RS-232). Vi anbefaler intern COM-port fremfor USB-baserte overganger.

Nettverk

Tilkoblet nettverk må oppfylle følgende minimumskrav til båndbredde:

 • Lokalnett: 1.0 Gbps
 • Helsenettlinje: https://www.nhn.no/helsenettet/Sider/nykunde.aspx
  (for kunder som har eldre kobling mot helsenett er det krav til minimum 2 Mbit linje, dvs minste pakke som NHN leverer i dag.)
 • Ved tilkobling mot helsenett forutsettes det tilgang til Helsenettets DNS-servere.
 • Det forutsettes at våre kunder benytter seg av Vika Fjernhjelp for utgående kommunikasjon skal settes opp i henhold til spesifikasjoner gitt av Hove Medical Systems og MediLink Software.

Andre anbefalinger

Det må tas høyde for oppgraderinger over tid, blant annet pga. økende meldingsvolum, datamengde og ny teknologi som tas i bruk. Dette for å møte en utvikling med økende elektronisk kommunikasjon mot andre instanser.

Kontaktinfo Teknisk Support

Telefon: 48225780 (tastevalg 2)    Epost: teknisk@systemx.no   Fax: 32728311

Adresse: Hove Medical Systems AS, Postboks 865, 3606 KONGSBERG