System X kan sende og/eller motta data fra et bredt spekter av eksternt utstyr eller programvare. Mange av disse koblingene er inkludert gratis i System X, mens enkelte andre må bestilles separat av oss.

Koblinger til andre instrumenter og programvare blir laget fortløpende når vi får tilgang til nødvendig dokumentasjon og kommunikasjonsprotokoller. Kontakt oss gjerne dersom du har et ønske, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.

Nedenstående liste er ikke uttømmende, med forbehold om feil og mangler.