Vi har satt opp flere kurs i 2017.  Se under for sted, dato og tid.

Kurs